Pozvana predavanja

Znanstveno društvo ekonomista (ZDE) kroz znanstvene tribine, skupove i druge javne nastupe pomaže i predlaže rješavanje ekonomskih problema te služi za razmjenu znanstvenih informacija.


Održana predavanja:

3. HRVATSKA NA PUTU U EUROZONU: OSVRT NA ČLANSTVO U EUROPSKOM TEČAJNOM MEHANIZMU II

Predavač: Prof. dr. sc. Gordana Kordić (EFZG)
Datum održavanja: 22.12.2020.

Predavanje predstavlja prilog diskusiji o prednostima i nedostacima ulaska Republike Hrvatske u Europski tečajni mehanizam II, kao završne faze procesa uvođenja eura. Iako je uvođenje eura jedan od ciljeva koji su postavljeni još tijekom tranzicijskog razdoblja, protekli događaji i iskustva krize utjecali su na stajališta o sudjelovanju u zoni zajedničke valute. Stoga se, osim analize ispunjavanja preduvjeta za ulazak u eurozonu, u okviru predavanja problematiziraju i prednosti i nedostaci članstva u eurozoni te se analiziraju stavovi o uvođenju eura. Obzirom na višedimenzionalnost i kompleksnost teme cilj je sagledati je iz više različitih aspekata, uvažavajući argumente, dileme i različitost stavova koji su prisutni kako u znanstvenoj i stručnoj, tako i u najširoj javnosti.  


2. JE LI FISKALNA KONSOLIDACIJA U HRVATSKOJ TIJEKOM EDP-A NAŠTETILA RASTU: DOKAZI IZ EKONOMSKOG MODELA

Predavač: dr. sc. Milan Deskar Škrbić
Datum održavanja: 15.12.2020.

Ovaj rad donosi prvu detaljnu analizu iskustva Hrvatske tijekom boravka u Proceduri prekomjernog deficita (EDP) te procjenu različitih fiskalnih multiplikatora procijenjenih novo razvijenim makro – fiskalnim modelom hrvatskog gospodarstva. U radu se detaljno analiziraju fiskalni instrumenti koje su nositelji fiskalne politike koristili tijekom EDP-a te se modelskom evaluacijom tzv. counter – factual scenarija ocjenjuje je li fiskalna konsolidacija bila štetna za gospodarski rast ili djelomično samo – poražavajuća (eng. self – defeating). Rezultati analize pokazuju da odabrani fiskalni instrumenti nisu bili u skladu s tzv. growth – friendly paketima fiskalne konsolidacije te da bi izbor alternativnih fiskalnih instrumenata rezultirao snažnijim padom udjela deficita i duga u BDP-u, uz više stope rasta.


1. UTJECAJ POREZNIH PROMJENA NA PRIHODE JLP(R)S

Predavač: izv. prof. dr. sc. Marko Primorac
Datum održavanja: 9.10.2020.

Od 2001. u Republici Hrvatskoj se postupno provodi proces fiskalne decentralizacije. Taj proces praćen je usložnjavanjem zakonodavnog okvira te učestalim izmjenama porezne politike. Zbog česte promjena zakona kojima se regulira financiranje lokalnih jedinica dolazi do nestabilnosti sustava, otežanog proračunskog planiranja i poteškoća u učinkovitom financiranju prenesenih ovlasti. Na promjene poreznih prihoda utječu dvije skupine čimbenika: promjene makroekonomskog okruženja i promjene u propisima.