Organizacija

Uprava društva i Predsjednik Društva:
– prof. dr. sc. Hrvoje Šimović, predsjednik Društva i član Uprave
– izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić, član Uprave
– dr. sc. Milan Deskar Škrbić, član Uprave

Tajnik Društva:
– Marija Davidović, mag. oec.

Likvidator Drušva:
– izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić