Evaluacija javnih politika

Voditelj sekcije:
izv. prof. dr. sc. Bruno Ćorić
doc. dr. sc. Stjepan Srhoj
Kontakt: evaluacija.politika@zde.hr

Sekcija za evaluaciju javnih politika pri Znanstvenom društvu ekonomista nastala je 2022. godine na inicijativu nekolicine sveučilišnih nastavnika članova Društva.

Cilj sekcije za evaluaciju javnih politika je provođenje tri grupe aktivnosti:
1. Podizanje razine svijesti o potrebi provođenja evaluacija javnih politika;
2. Razvoj kulture evaluacija javnih politika kroz obrazovni sustav;
3. Pružanje savjeta i provođenje evaluacija javnih politika.

Sekcija doprinosi podizanju svijesti o evaluaciji javnih politika pisanjem tematskih znanstvenih i stručnih tekstova o evaluaciji javnih politika na hrvatskom jeziku, te pisanjem popularnih tekstova na stručnim platformama i u medijima.

Sekcija doprinosi razvoju kulture evaluacija javnih politika kroz obrazovni sustav. Sekcija uspostavlja suradnju s ekonomskim i politološkim fakultetima Sveučilišta u Republici Hrvatskoj kroz uvođenje novih sveučilišnih kolegija i razvoj nastavnih materijala, ali i suradnjom sa srednjim školama u cilju unaprjeđenja kurikularnih i izvan kurikularnih aktivnosti.

Sekcija pruža savjete javnim institucijama na temu dizajniranja evaluacija kako bi nositelji politike mogli steći ispravnu spoznaju o efikasnosti javne politike. Sekcija također provodi evaluacije javnih politika prema suvremenim međunarodnim znanstvenim standardima.