Evaluacija javnih politika

Voditelj sekcije:
izv. prof. dr. sc. Bruno Ćorić
doc. dr. sc. Stjepan Srhoj
Kontakt: evaluacija.politika@zde.hr

Sekcija za evaluaciju javnih politika pri Znanstvenom društvu ekonomista nastala je 2022. godine na inicijativu nekolicine sveučilišnih nastavnika članova Društva.

Cilj sekcije za evaluaciju javnih politika je provođenje tri grupe aktivnosti:
1. Podizanje razine svijesti o potrebi provođenja evaluacija javnih politika;
2. Razvoj kulture evaluacija javnih politika kroz obrazovni sustav;
3. Pružanje savjeta i provođenje evaluacija javnih politika.

1. Sekcija doprinosi podizanju svijesti o evaluaciji javnih politika pisanjem tematskih znanstvenih i stručnih tekstova o evaluaciji javnih politika na hrvatskom jeziku, te pisanjem popularnih tekstova na stručnim platformama i u medijima.
2. Sekcija doprinosi razvoju kulture evaluacija javnih politika kroz obrazovni sustav. Sekcija uspostavlja suradnju s ekonomskim i politološkim fakultetima Sveučilišta u Republici Hrvatskoj kroz uvođenje novih sveučilišnih kolegija i razvoj nastavnih materijala, ali i suradnjom sa srednjim školama u cilju unaprjeđenja kurikularnih i izvan kurikularnih aktivnosti.
3. Sekcija pruža savjete javnim institucijama na temu dizajniranja evaluacija kako bi nositelji politike mogli steći ispravnu spoznaju o efikasnosti javne politike. Sekcija također provodi evaluacije javnih politika prema suvremenim međunarodnim znanstvenim standardima.

Uvodni materijal o evaluaciji javnih politika:


1. Javne politike temeljene na dokazima
Stjepan Srhoj

Bolje javne politike (JP) mogu voditi većem životnom standardu i povjerenju u javne institucije. Svrha ovog članka je pružiti konceptualni okvir ideje donošenja JP temeljem dokaza kao polazišta pri odlučivanju o JP. Temeljni problem odlučivanja donositelja JP je neizvjesnost o budućem učinku JP, a neizvjesnost je teorijski moguće analizirati tzv. von Neumann-Morgenstern teorijom korisnosti. U primjeni teorije korisnosti, donošenje JP temeljem dokaza ima potencijal pospješiti odlučivanje. Člankom je opisana hijerarhija dokaza (razina 1, 2 i 3) o učinkovitosti JP te su pruženi primjeri više evaluacija JP – dokaza razine 1 u Republici Hrvatskoj. Nadalje, provedeno je anketno ispitivanje stručnjaka za javne financije o evaluaciji JP u Republici Hrvatskoj i pružena su dva pronalaska, prvo, praksa evaluacija JP je sporadična, i drugo, u 2021. godini na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini osam javnih sveučilišta, ekonomiste i politologe se ne poučava kolegij vezan uz mikroekonometrijske evaluacije JP (dokaz razina 1). Iskoraci u praksi evaluacije JP mogu voditi povećanju životnog standarda i povećanju povjerenja u javne institucije, međutim, da bi se to ostvarilo, prije svega treba postojati veća potražnja za evaluacijama, a zatim je potrebno i obrazovati stručnjake koji mogu proizvesti evaluacije JP prema međunarodnim standardima.

Cijeli članak Javne politike temeljene na dokazima objavljen u časopisu Hrvatskog društva ekonomista – Ekonomski pregled možete pročitati na linku: https://hrcak.srce.hr/clanak/446430.

Br. 1 |  Godina: 2023.  |  Stranice: 1-29 |  dio:https://doi.org/10.32910/ep.74.5.3